Handle With Care Opleidingen - Trainingen, Cursussen

Published Jun 18, 22
3 min read

Deze Cursus Wilde Je Altijd Al Doen! (Leuke Thuisstudie Tips!)

KHN   Workshops & CursussenCursussen - W/E Adviseurs


Privacywetgeving in de opsporing9 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader9 november 2022Utrecht, Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten. Wkb en Omgevingswet voor bouwbedrijven 9 november 2022Utrecht1-daagse curus over de praktische toepassing voor private bouwbedrijven.

Alle Cursussen En Opleidingen - Tvvl

Basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet10 november 2022Utrecht, De basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet geeft inzicht in verschillende facetten van het houden van systeemtoezicht met de Omgevingswet, zowel theoretisch als praktisch. Verdiepingscursus Participatiewet10 november 2022Utrecht, Tijdens deze Verdiepingscursus Participatiewet wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die in de Basiscursus Participatiewet al kort zijn behandeld.

Word slimmer terwijl je thuis zit: deze online cursussen volg je gratis -  MT/SproutCursussen en trainingen op je cv: wat is belangrijk?


Daarbij is veel aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en recente jurisprudentie. Basiscursus re-integratie10 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en duidelijk beeld van alle (juridische) aspecten die bij re-integratie komen kijken. U krijgt overzicht en inzicht van start tot einde van een re-integratietraject en wat u in de verschillende fases mag en moet doen als gemeente.

Een Cursus Volgen? Kies Uit Ruim 1000 Cursussen En - Loi

Milieu in de Omgevingswet 10 november 2022Utrecht, Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan. Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek14 november 2022Utrecht, Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.



Toekennen van maatwerkvoorzieningen15 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus leert u het complete proces van het toekennen van een (maatwerk)voorziening en de juridische aspecten daarvan. U leert de afbakening met voorliggende voorzieningen, het beoordelen van de aanvraag en het vastleggen van de toegekende voorziening. Ook het verwerken van persoonsgegevens wordt behandeld en de bezwaar en beroep procedure.

Zoek Een Opleiding Of Cursus - Roc.nl

Het is dus van groot belang voor u om daar altijd goed op voorbereid te zijn. Een verloren procedure kost namelijk geld en levert reputatieschade op. Tijdens deze cursus krijgt u van de docent – iemand met zeer veel ervaring in het voeren van deze procedures - kennis, vaardigheden en praktische tips & tricks voor het voorbereiden en voeren van een succesvolle bezwaarprocedure.

Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders17 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u in het eerste deel inzicht in de mogelijkheden om zorgaanbieders te ‘screenen’ of sprake is van zorgaanbieders die mogelijk te maken hebben met zorgfraude voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Eduvision. In het tweede deel van de cursus wordt besproken hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn, omdat zij te maken hebben met zorgfraude.

Onze Opleidingen En Cursussen - Scalda

Cursus - 't ParadiesGroot aanbod cursussen en activiteiten in Amsterdam Noord en Oost Civic Amsterdam


Praktijkmiddag DPIA22 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus gaat u samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. U kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA - Eduvision. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Navigation

Home

Latest Posts

Eduvision Merit Calculator Engineering

Published Aug 26, 21
3 min read

Was Macht Ein Data Scientist? - Get In It

Published Dec 21, 20
5 min read